Waarom is teambuilding belangrijk?

Medewerkers zijn het goud van de organisatie! Het is dus niet zo gek dat teambuilding erg populair is om medewerkers te inspireren, te motiveren en te behouden. Nieuwe dingen leren en ervaren, buiten de comfortzone treden, talenten ontdekken en collega’s beter leren kennen zijn een paar voordelen van teambuilding.

Omdat teambuilding zo allesomvattend is, en zoveel positieve effecten heeft, leek het mij nuttig om deze effecten in kaart te brengen. Hieronder heb ik 11 redenen opgeschreven waarom teambuilding belangrijk is voor een gezonde, vitale en succesvolle organisatie.

11 redenen waarom teambuilding belangrijk is

1: Teamwork | Teambuilding

Succes maak je samen! Positieve en constructieve samenwerking tussen medewerkers is het geheim van een welvarende organisatie. Het is niet voor niets dat de meest toonaangevende organisaties medewerkers erkennen als belangrijkste waarden en teamwork als prioriteit beschouwen. Regelmatig de pijlen richten op wat nodig is om van een goed team een geweldig team te maken, zorgt voor groei en ontwikkeling. Daar waar ego’s en hiërarchie overheersen, zullen teams veelal minder effectief zijn. Juist door betrokkenheid en open communicatie kunnen teams accelereren. Teambuilding activiteiten zorgen voor een hecht en positief team.

2: Communicatie

Goede communicatie is essentieel voor een productief team. Teambuilding activiteiten helpen barrières te doorbreken en laten zien hoe je zowel verbale als non-verbale communicatie gebruikt om nog beter te presteren. Hilariteit, spanning en spelelementen zorgen voor optimale communicatie tussen collega’s en verandert de dynamiek binnen het team. Waar communicatie op de werkvloer soms kan stagneren, breekt teambuilding met oude patronen en blaast communicatie tussen medewerkers nieuw leven in.

3: Plezier

Teambuilding vergroot plezier en enthousiasme op de werkplek! Lachen, humor en plezier verhogen de werkvreugde en bevorderen een positieve en productieve sfeer. Een positieve en plezierige werkomgeving vergroot onderling vertrouwen, verbetert communicatie en stimuleert creativiteit. Onbevangen kunnen denken zorgt voor innovatieve ideeën en relativeert uitdagende situaties.

Dit voordeel wordt vaak over het hoofd gezien, maar in feite is plezier een van de belangrijkste effecten… Plezier in het werk is onmisbaar voor succes!

4: Leiderschap

Alle teams hebben leiderschap nodig! Een duidelijke richting, strategie, structuur en werkwijze is onmisbaar bij het behalen van doelen. Gestructureerde teambuilding activiteiten halen leiderschapskwaliteiten bij collega’s naar boven. Teambuilding maakt inzichtelijk dat alle medewerkers leidersrollen kunnen aannemen. Vooral nu teams steeds vaker zelfsturend moeten opereren is persoonlijk leiderschap een must!

5: Verbinding

Teambuilding geeft teamleden de ruimte om in een andere omgeving en in een andere situatie elkaar te leren kennen. Vastgeroeste groepsdynamiek en eventuele hiërarchie verdwijnt en maakt plaats voor nieuwe vruchtbare samenwerking. Buiten het kantoor in een niet-bedreigende en leuke omgeving leren collega’s van elkaar. Mensen ontdekken kwaliteiten waarvan zijn niet wisten dat zij deze hadden. Samen nieuwe dingen ervaren, nastreven en ontdekken, zorgt voor verbinding en wij-gevoel. Daarnaast wordt onderling vertrouwen versterkt. Het gevoel van samen sterk zorgt voor verbondenheid.

6: Vertrouwen

Vertrouwen in jezelf, in het team, in de organisatie en in het product of dienst is hét fundament van elke organisatie! Het is zelfs zo dat een team, zonder daar vaak bewust van te zijn, vanuit twee verschillende basisemoties en uitgangpunten werkt… Een team functioneert of vanuit een gevoel van vertrouwen of vanuit een gevoel van angst. Er zit niets tussenin! Werken aan een cultuur van vertrouwen is dus absoluut cruciaal voor een succesvolle en gezonde organisatie. Deelname aan teambuilding activiteiten helpt bij het bevorderen van zelfvertrouwen, maar helpt vooral ook bij de ontwikkeling van onderling vertrouwen binnen teams als geheel. Door de taken en oefeningen in een teambuilding programma leren deelnemers meer over elkaar. Sterke en zwakke punten worden inzichtelijk. Angsten komen naar boven en worden overwonnen! Deze lessen dragen bij aan een diepere relatie en vertrouwen tussen teamleden. Vertrouwen maakt mensen productiever en zorgt voor een positieve sfeer. Vertrouwen binnen het team en tussen afdelingen zorgt voor betere samenwerking en interne communicatie.

7: Verantwoordelijkheid

Met de trend van zelfsturende teams binnen organisaties krijgen medewerkers steeds meer verantwoordelijkheden, vrijheid en mogelijkheden. Hierdoor wordt er ook vaak meer werkdruk ervaren met soms burn-out en verzuim tot gevolg. Collega’s zullen zelf meer initiatief moeten nemen en kansen moeten pakken. In lastige situaties wordt er steeds meer van teamleden verlangt dat zij hun probleemoplossend vermogen gebruiken. Waar eerder verantwoordelijkheden afgeschoven konden worden, zullen medewerkers en teams nu zelf oplossingsgericht moeten handelen. Dit wordt ook wel ownership genoemd.

Teambuilding activiteiten dagen mensen uit om binnen een teamrol initiatieven te nemen en spannende uitdagingen op te lossen. Bij het vervullen van zo’n rol, met de bijbehorende verantwoordelijkheden, ontdekken deelnemers hun sterke en zwakkere kanten. Door inzichtelijk te maken waar je in uitblinkt, kun je binnen je werk hier meer nadruk op leggen. De punten waarop je zwak presteert zullen juist weer door collega’s, die wel sterk zijn op dat gebied, kunnen worden opgepakt. Zo ontstaat er een topteam!

Teambuilding versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel bij teamleden en zorgt voor een optimale rolverdeling waardoor teamprestaties toenemen.

8: Trots

Teambuilding kan een nieuw gevoel van trots bij medewerkers opwekken. Trots op jezelf, trots op elkaar en trots op het prachtige bedrijf waar je werkt. Veel mensen beseffen te weinig hoe belangrijk en zinnig het werkt is dat zij iedere dag doen. Door meer waardering en respect voor elkaar als teamlid te krijgen ontstaan er sterkere sociale banden. Wat er veelal wordt vergeten is dat collega’s elkaar vaker zien dan familieleden thuis. Het hebben van een fijn hechte groep collega’s is als het hebben van een extra familie!

9: Kernwaarden

De kernwaarden van een organisatie zijn voor elke onderneming anders. Toch hebben kernwaarden vooral te maken met de gedeelde waarden tussen een groep mensen. Hoe gaan we met elkaar om? Wat is onze werkwijze? Waar staan we voor? Wat verbindt ons? Waar willen we naartoe?

De kernwaarden bepalen voor een groot deel de identiteit en cultuur van een organisatie. Niet voor niets staan de gemeenschappelijke kernwaarden van een organisatie vaak centraal bij het plannen van een team event.

Hoe kunnen we deze kernwaarden bij medewerkers laten leven? Is vaak de vraag. Dit kun je doen door deze waarden inzichtelijk te maken in de vorm van acties en ervaringen. Als mensen actief aan de slag gaan met elementen die van belang zijn binnen het bedrijf, dan heeft dat veel meer effect en impact dan een paar kernwaarden die op een poster of muur geschreven staan. Teambuilding is een fantastisch instrument om kernwaarden betekenis te geven.

10: Cultuur

Een werkelijk positieve organisatiecultuur ontstaat daar waar mensen betrokken zijn. Een groep collega’s die ondanks de verschillen elkaar toch kunnen vinden. Een omgeving waar mensen juist optimaal gebruik maken van de aanwezige verschillen en kwaliteiten. Een perfecte cultuur bestaat misschien niet, maar streven naar een optimale omgeving waar mensen zich veiligvoelen en zich kunnen ontwikkelen is altijd een goede investering. Daar waar mensen elkaar graag helpen en versterken. Samen kennis delen, successen vieren en fouten bespreekbaar durven maken ontstaat per definitie succes. Een magneet voor alles dat mooi en goed is. Dat voelen niet alleen medewerkers maar vooral ook klanten!

Zowel klanten als medewerkers hebben behoefte aan een enthousiaste cultuur. Teambuilding is de ideale manier om al deze facetten te versterken en een cultuur van samen sterk te creëren.

11: Resultaat

Teambuilding activiteiten zijn bij uitstek geschikt om een specifiek doel te behalen. Met Top-Teambuilding.nl werken wij graag met een vooraf gestelde doelstelling. Hierdoor krijgt de activiteit meer betekenis en zal deze beter aansluiten op de belevingswereld van deelnemers. Als je weet welke resultaten je wil bereiken, dan kun je achteraf goed meten of deze effecten zijn gerealiseerd.

Teambuilding programma’s kunnen zo worden gestructureerd dat deze aansluiten op thema’s en onderwerpen die spelen binnen de organisatie. Effectieve Teambuilding met betekenis!

Zijn uw medewerkers toe aan een positieve team onderhoudsbeurt?

Wij denken heel graag mee om te zorgen dat teamactiviteiten meer zijn dan alleen een leuk bedrijfsuitje voor medewerkers. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor gratis advies of een offerte.

Bel gerust om de mogelijkheden te bespreken: 0207775511 – mailen mag natuurlijk ook: info@top-teambuilding.nl Daarnaast kunt u ons bereiken via het contactformulier.

Kijk een rond door ons aanbod!

Teambuilding workshops

Outdoor & Avontuurlijk

Sprekers & dagvoorzitters

Over de schrijver
Reactie plaatsen